ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมทำบุญถวายสลากภัต เนื่องในประเพณีสลากย้อม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมของชาวล้านนา และเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามให้กับนักเรียน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม