คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการเฉพาะด้านฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ และนักเรียน ต้อนรับนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละภาษา ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม