สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนายวิโรจน์ สายพันธุ์ นายกสมาคมฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียนการสอนในห้องเรียน โดยการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของครูผู้สอนตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้มี นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารจักรคำวิทยาคม

คลิกดูภาพกิจกรรม