พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ

วันที่ 11 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยมี นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม