อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่น Thunkable

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีครูผู้สอนด้วยโปรแกรมสร้างแอพพลิเคชั่น Thunkable โดยวิทยากรจากวิทยาลัยศิลปะสื่อ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ ห้องไร้พรมแดน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม