พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563 โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562 และกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธี ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม