รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากสวทช.

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษาจาก

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้อง Fablab

คลิกดูภาพกิจกรรม