พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยมีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดไก่แก้ว เป็นองค์ประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ณ หอประชุมบุรีรีตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม