ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีการตรวจ อาทิเช่น ตรวจหาดัชนีมวลกาย (BMI)

ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการตรวจวัดสายตา เป็นต้น เพื่อให้ทราบภาวะสุขภาพของนักเรียน ตามนโยบาย “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของสพฐ. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม