การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู

วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู ระดับพื้นฐาน หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนคิดโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

โดยมีดร. ศุภโชค ปิยะสันติ์ ศน.วีรัตน์ สานุมิตร และคณะ จากเพลินวิชาการ เป็นวิทยากร ทั้งนี้มี นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 6

คลิกดูภาพกิจกรรม