สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 18 กันยายน 2563 สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง ได้อุปกรณ์กีฬา และสนับสนุนทุนให้กับนักกีฬาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายสุริยา นิ่มตระกูล และนางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักกีฬาโรงเรียน รับมอบ ณ อาคารศูนย์กีฬา

คลิกดูภาพกิจกรรม