การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ STEM จำนวน 23 โรงเรียน โดยมีนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม 1 2