การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2563 ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

คลิกดูภาพกิจกรรม