พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม. 4

วันที่ 23 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์

เจ้าอาวาสวัดไก่แก้ว เป็นองค์ประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ณ หอประชุมบุรีรีตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม