ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครอง และประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ และห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม