พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิญาณตนเป็นสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างภาคภูมิ

และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ อีกทั้งมีการประดับเครื่องหมายอินธนูให้กับลูกเสือ โดยมีนายมานัส นพคุณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม