ค่ายบูรณาการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดค่ายบูรณาการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้มีนายมานัส นพคุณ เป็นประธานในพิธี ณ ฝันรักรีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม