ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศในรายการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 หรือรายการ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันโดยโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยความร่วมมือระหว่าง International Robot Olympiad Committee ประเทศเกาหลีใต้ Hong Kong Robotic Olympic Association (HKROA) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และเอ็ม-รีพับบลิคซัพพลาย ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Logistic Challenge ม.4-6
นายกฤติพงศ์ กระแสร์ นายภาคภูมิ พรหมจักร์
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Hoop Sapaktakraw (TRTC) ม.4-6
นายธีรพงศ์ มังคละวงค์ นายพีรพัฒน์ บุญเดช
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Logistic Challenge ม.1-3
ด.ช.ชวนากร เจนกิจ ด.ญ.วณิชยา วงค์นันชัย
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Logistic Challenge ม.1-3
ด.ช.ชัยชาญ ชายสัก ด.ญ.รังสินี บุญฤทธิ์
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Mission Challenge ม.4-6
นายกฤติพงศ์ กระแสร์ นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Mission Challenge ม.4-6
นายธีรพงศ์ มังคละวงค์ นายพีรพัฒน์ บุญเดช
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Garbage collection Game ม.1-3
ด.ช.สุขุมนันท์ กองฉันทะ ด.ญ.สุพิชญา มังคลาด
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์
Garbage Collection Game (TRTC) ม.4-6
นายธีรพงศ์ มังคละวงค์ นายพีรพัฒน์ บุญเดช
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม คุณครูชลภิรัตน์ แก้วมูล
ทีมหุ่นยนต์ทั้ง 8 รายการ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในปี 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมานัส นพคุณ ท่านรองฯ ทิพย์อุบล ศิริบูลย์ คณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มาโดยตลอด
ขอบคุณพี่ๆ ที่ว่างเมื่อไหร่ก็แวะเวียนมาช่วยดูแลน้องๆ เสมอ
ขอบคุณทีมผู้จัดการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มากขึ้น