ค่าย BORN TO BE A DOCTOR นักเรียนชั้นม.1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมค่าย BORN TO BE A DOCTOR เพื่อส่งเสริมสติปัญญา

ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายถวิล ชัยยา และนางสาวฐานิตา นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ กัซซัน พาโนรามา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม