การอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงานให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจริยภาพด้านภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โดยมีอาจารย์วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องจินตะหราวาตี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย อาคารอินทยงยศโชติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม