กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK & STEM Education) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 และ 2/11

เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม