กิจกรรมเสริมสร้างความดีและความสามัคคี ทำบุญมหากุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความดีและความสามัคคี ทำบุญมหากุศลในโอกาส

“วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งมีการทอดผ้าป่าสามัคคี “จักรคำ 116 ปี” และการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ตลอดปี 2564” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระมหาสมพงษ์ รัตนวังโส เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อพัดลมยักษ์ สำหรับระบายอากาศในอาคารจักรคำ 115 ปี และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม