ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและการดำเนินกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครู

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม ม.ต้น  ม.ปลาย