แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ English Proficiency Test ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมีดังนี้ ด.ช.วรภพ มะโนสมุทร นักเรียนชั้นม. 1/13 ได้รับคะแนนสอบ 75 คะแนน ด.ช. อรรถพล ขันนารัตน์ นักเรียนชั้นม. 2/13 ด.ช. สุทธิโชติ อิสรภาพ นักเรียนชั้นม. 2/8 ได้รับคะแนนสอบ 71 คะแนน ด.ช. ชิษณพงศ์ เก่งวานิช นักเรียนชั้นม. 3/8 ได้รับคะแนนสอบ 92 คะแนน น.ส. ขวัญหทัย ไชยพร นักเรียนชั้นม. 4/5 ได้รับคะแนนสอบ 80 คะแนน นายภัทรวรรธน์ ผาบเมฆ นักเรียนชั้นม. 5/10 ได้รับคะแนนสอบ 76 คะแนน นายนันทิพัฒน์ ธรรมสุน นักเรียนชั้นม. 6/10 ได้รับคะแนนสอบ 82 คะแนน และนางสาวเพ็ญพิชชา วารินต๊ะ นักเรียนชั้นม. 2/9 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คะแนนสอบ 93 คะแนน ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม