ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์วันที่ 9 ธันวาคม 2563

นางวรณัน พรหมช่วย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และว่าที่ ร.ต.กิตติชัย ตั้งตรง หัวหน้าลูกเสือชั้น ม.1 นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

คลิกดูภาพกิจกรรม