ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย รางวัล Think Award และรางวัล Innovation Award รายการแข่งขัน FIRST Tech Challenge THAILAND 2020 : Ultimate Goal แข่งขันระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง FTC ทุนการศึกษา 10,000 บาท ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST Tech Challenge 2020-2021 ในระดับนานาชาติ สมาชิกทีม CKK-ROBOT FAMILY ประกอบด้วย นายกฤติพงศ์ กระแสร์ นายภาคภูมิ พรหมจักร นายธีรพงศ์ มังคละวงค์ นายพีรพัฒน์ บุญเดช นายธนพัฒน์ พัวศิริ นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์ เด็กชายชวนากร เจนกิจ เด็กชายธรรมยุทธ์ โกมุทศิริกุล นางสาวชนิกาพร ปิงชัย และนางสาวนันท์มนัส ยาวิปา ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม นางชลภิรัตน์ แก้วมูล