ศึกษาดูงานเรื่องระบบจัดการสถานศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดย นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะ เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบจัดการสถานศึกษา

และงานบริหารงบประมาณและแผนงานด้วยระบบ ICT โดยได้รับการต้อนรับจากนางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม