กีฬาภายใน ประจำปี 2563

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานกีฬาภายใน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละและการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีทั้งหมด 5 คณะสี คือ สีม่วงบุรีรัตน์ สีเขียวดาราดิเรก สีฟ้าอินทยงยศโชติ สีแดงอาทิตยราช สีชมพูพิศาลโสภาคุณ ทั้งนี้มี นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม1  2  3  4  5  6