อบรมเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ออนไลน์ โดยบริษัทสตาร์ซอฟแวร์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภายในของโรงเรียน 

ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน