พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานแนะแนว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม