ผู้ลงสมัครประธานคณะสีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย ได้จัดการแนะนำตัว สโลแกน และนโยบายของผู้ลงสมัครประธานนักเรียน ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564

ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม