สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม