จักรคำไมโครมาราธอน ครั้งที่ 24

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งจักรคำไมโครมาราธอน ครั้งที่ 24 โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามัคคี และ ความร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม