กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 9 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2564”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในกิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 9 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2564”

จัดขึ้นโดยแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมชมการแสดงจากนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนและเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การชงชาแบบจีน การออกร้านจำหน่ายอาหารจีน และซุ้มถ่ายภาพจีน ณ ลานหน้าอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร

คลิกดูภาพกิจกรรม