พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมครูเก่า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษาในนามของทุนคุณชโนทัย ประวิทย์ธนา และทุนพลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นเงินจำนวน 70, 000 บาท

โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 35 คน ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม