นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลิกดูภาพกิจกรรม