ร่วมแสดงความยินดีทีม Fabrication Lab CKK

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีทีม Fabrication Lab CKK ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ ในการแข่งขันโครงงาน

การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสมาคม Thailand GreenMech รายการแข่งขัน Thailand GreenMech 2020 การประยุกต์ใช้ STEM STEAM เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นายจิรนน สมบุญโสด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 นายนนทพันธ์ สายเครื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 นายวริทธ์ มโนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ครูผู้ควบคุม นายพิชิต คำบุรี และนางสาวรัณชญา ออมขัน ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม