ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ท.ศ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คัดสรร

และคัดกรองทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หรือ (ทุน ม.ท.ศ.) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรีนรทุนพระราชทาน ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม