เลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายถวิล ชัยยา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564

ซึ่งจัดโดย งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานกิจการนักเรียน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม