สอบปฏิบัตินักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี และห้องเรียนเตรียมทหาร ตำรวจ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเรียนนาฏศิลป์ อาคารพิศาลโสภาคุณ และโดมศูนย์กีฬา

คลิกดูภาพกิจกรรม