“รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย”

วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร และข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย ประจำปีการศึกษา 2563

โดยสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม