ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีชื่อรุ่นว่า 'ณรินทร์ธิรา' เพื่อเป็นการเสริมขวัญและสร้างกำลังใจให้นักเรียนเดินทางสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ

ตลอดจนสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างครูและศิษย์ทุกคน ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม