แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ประสานงาน และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับธนาคารออมสิน มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และรับมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม