ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 17- 19 มีนาคม 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ตรวจเยี่ยมค่ายเดินทางไกลและค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือม่อนมะปิน ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝันรักรีสอร์ท และค่ายชเยศ

คลิกดูภาพกิจกรรม