ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นสนามสอบและได้จัดการประชุมคณะกรรมการคุม สอบ GAT PAT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน บุญฉัตรกุล อาจารย์จากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคุมสอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม