SHOW & SHARE

วันที่ 11 มีนาคม 2564 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 3/11 และ 3/12 ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม Show & Share

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมุ่งสร้างสรรค์ และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักนวัตกรที่มีความสามัคคี จิตใจดี ชอบแบ่งปัน โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม