แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายมานัส นพคุณ แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ได้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ DELF หรือ Diplôme d'Etudes en Langue Française ประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านทางด้านภาษาฝรั่งเศส มาตรฐานสากลยุโรป

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านระดับ เอสอง หรืออาเดอ A2 ได้แก่ นายยศวริศวดี วดีศิริศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

และนักเรียนที่สอบผ่านระดับ เอหนึ่ง หรือ อาเอิง A1 ได้แก่ นางสาวนภัสสร กิ่งแก้ว นางสาวอิสยาภรณ์ สังข์ใย นายชลแดน บัวเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และนายนนทพัทธ์ เรืองจำรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันผลงานประกวดระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Concours d'écriture narrative คือ การเล่าเรื่องหรือการเขียนบรรยายภาษาฝรั่งเศสจากภาพ

ได้แก่ นายดนัยณัฐ มูลทา และนางสาวเนตรชนก ทวีปสว่างพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Concours de posterหัวข้อ « Ma ville, ma fierté » คือ การประกวดโปสเตอร์บอกเล่าเรื่องราวอันแสนภาคภูมิใจในบ้านเกิดของฉัน ได้แก่ นายยศวริศวดี วดีศิริศักดิ์ และนายณัฐกิจ ภูหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ณ สนามฟุตบอล

คลิกดูภาพกิจกรรม