การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นสนามสอบ และได้จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมี นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในประชุมการสอบ เพื่อเป็นการแนะแนวปฏิบัติในการคุมสอบสำหรับกรรมการคุมสอบ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรรม