กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเสริมขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเตรียมตัวสำหรับการศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ให้มีสติในการทำข้อสอบ ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม