สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการคัดกรองนักเรียน

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม